Om cafeén

Vi aktiverer ledige borgere i caféen for at afklare den enkeltes kvalifikationer i forhold til at få et job eller blive opkvalificeret til et bredere jobområde. Hovedsigtet er altid, at vi sammen med den ledige finder den hurtigste vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Målrettet aktivering

Jobcenter Hvidovre har en række lokale beskæftigelsesprojekter, du kan komme i aktivering hos.
Læs mere om aktivering på nedenstående link.

https://www.hvidovre.dk/borger/job-og-ledighed/

find vej til Bibliotekscafeén

Find vej til Bibliotekscafeen

Hvidovre hovedbibliotek

Kometens hjemmeside

Hvidovre kalenderen